Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46579)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21062)
    Materiały konferencyjne (22986)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Balcerzak, Wojciech; Zymon, Wiesław

Badania technologiczne nad doborem złoża filtracyjnego do uzyskania wód powierzchniowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Technological investigations into the choice of a filter bed for effective surface water treatment
Seria/Czasopismo Ochrona Środowiska
Numeracja nr 3
Data wydania 2001
Język polski
Zakres stron 25-27
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Badania technologiczne nad doborem złoża filtracyjnego do uzyskania wód powierzchniowych / Wojciech Balcerzak, Wiesław Zymon // Ochr. Środ. - 2001, nr 3, s. 25-27

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/