Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Egner, W.; Życzkowski, M.

Optimal plastic design of a bar under combined torsion, bending and shear

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Structural and Multidisciplinary Optimization
Numeracja Vol. 22, Iss. 5
Data wydania 2001
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 394-406
Oznaczenie ilustracji rys., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 406
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1615-1488
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1007/s00158-001-0159-x
Opis bibliograficzny
Optimal plastic design of a bar under combined torsion, bending and shear / W. Egner, M. Życzkowski // Structural and Multidisciplinary Optimization [Dokument elektroniczny]. – 2001, Vol. 22, Iss. 5, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe combined loadings, hollow bars, plastic design, solid bars
Abstrakt Optimal plastic design of a bar or beam under torsion with superposed bending and shear is obtained via the boundary perturbation method. Effects of bending and shear are expressed by a small parameter α. The results of optimization of solid bars and hollow bars are shown.

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/