Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Osyczka, Andrzej; Krzystek, Joanna; Krenich, Stanisław

Spring design automation using evolutionary algorithms

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego / Politechnika Koszalińska
Data wydania 2002
Język angielski
Numeracja nr 31
Zakres stron 121-128
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Nazwa konferencji XX Ogólnopolska Konferencja : Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania
Miejsce konferencji Mielno-Koszalin, Polska
Data konferencji 25-28.06.2002
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Spring design automation using evolutionary algorithms / Andrzej Osyczka, Joanna Krzystek, Stanisław Krenich // Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego / Politechnika Koszalińska. – 2002, nr 31, s. ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/