Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47856)
    Książki (7422)
    Artykuły i czasopisma (22000)
    Materiały konferencyjne (22626)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sanetra, Jerzy; Bogdał, Dariusz et al.

Photo- and electroluminescent properties of polymethacrylates with carbazolyl and fluorescent pendant groups

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Chemistry of Materials : CM
Numeracja vol. 14
Data wydania 2002
Język angielski
Zakres stron 89-95
ISSN 0897-4756
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
DOI 10.1021/cm011056a
Opis bibliograficzny Photo- and electroluminescent properties of polymethacrylates with carbazolyl and fluorescent pendant groups / Jerzy Sanetra, Dariusz Bogdał, [et al.] // Chemistry of Materials. - 2002, vol. 14, iss. 1, pp. 89-95

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/