Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kucwaj, J.; Karafiat, A.

A parametric method for unstructured mesh generation

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica
Numeracja no 1
Data wydania 2003
Język angielski
Zakres stron 141-148
ISSN 1732-1360
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny A parametric method for unstructured mesh generation / J. Kucwaj, A. Karafiat // Annales UMCS Informatica AI. - 2003, no 1, pp. 141-148

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/