Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47386)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21718)
    Materiały konferencyjne (22664)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Strupczewski, Witold G.; Singh, Vijay P.; Węglarczyk, Stanisław; Mitosek, Henryk T.

Physics of flood frequency analysis. II. Convective diffusion model versus lognormal model

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Acta Geophysica Polonica
Numeracja vol. 51, no 1
Data wydania 2003
Język angielski
Zakres stron 85-106
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Physics of flood frequency analysis. II. Convective diffusion model versus lognormal model / Witold G. Strupczewski, Vijay P. Singh, Stanisław Węglarczyk, Henryk T. Mitosek // Acta Geoph. Polon. - 2003, vol. 51, no 1, s. 85-106, bibliogr.

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/