Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Balcerzak, W.; Zymon, W.; Środa, S.

Stosowanie wapna w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Ekopartner
Numeracja nr 11
Data wydania 2003
Język polski
Zakres stron 13
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Stosowanie wapna w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków / W. Balcerzak, W. Zymon, S. Środa // Ekopartner. - 2003, nr 11, s. 13. - ISSN 1230-2961

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/