Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47651)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21865)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zach, R.; Tobola, J.; Średniawa, B. et al.

Magneto-elastic propeties and electronic structure analysis of the (Fe[1-x]Ni[x])2P system

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Alloys and Compounds
Numeracja vol. 383
Data wydania 2004
Język angielski
Zakres stron 322-327
ISSN 0925-8388
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.jallcom.2004.04.039
Opis bibliograficzny Magneto-elastic propeties and electronic structure analysis of the (Fe[1-x]Ni[x])2P system / R. Zach, J. Tobola, B. Średniawa, [et al.] // J. Alloys Comp. - 2004, vol. 383, s. 322-327

tematyka
Słowa kluczowe ternary metal phosphides, magnetic transition, electronic structure, 3d magnetic moments
Abstrakt
For the (Fe1-xNix)(2)P compounds with x = 0.015, 0.02, 0.025 and 0.25, both X-ray diffraction and chi(ac) susceptibility experiments under pressure up to 1.5 GPa were performed from 80 to 420 K. For all ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/