Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46622)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Góra, Marta; Knapczyk, Józef

Analiza przemieszczeń modelu stawu kolanowego o ruchu przestrzennym

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Spatial displacement analysis of knee articulation model
Seria/Czasopismo Przegląd Lekarski
Numeracja nr 61 wyd. spec.
Data wydania 2004
Język polski
Zakres stron 65-67
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Analiza przemieszczeń modelu stawu kolanowego o ruchu przestrzennym / Marta Góra, Józef Knapczyk // Prz. Lek. - 2004, nr 61 wyd. spec., s. 65-67. - Bibliogr. 3 poz.

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/