Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kityk, I. V.; Makowska-Janusik, M.; Gondek, E. et al.

Optical poling of oligoether acrylate photopolymers doped by stilbene-benzoate derivative chromophores

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Physics : condensed matter
Numeracja vol. 16
Data wydania 2004
Język angielski
Zakres stron 231-239
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Optical poling of oligoether acrylate photopolymers doped by stilbene-benzoate derivative chromophores / I. V. Kityk, M. Makowska-Janusik, E. Gondek, [et al.] // J. Phys.: Condens. Matter. - 2004, vol. 16, pp. 231-239

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/