Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jaklewicz, Magdalena; Litak, Antoni; Ostoja-Starzewski, Martin

Friction and scratch resistance of polyamide 6 modified with ionomeric ethylene/methacrylic acid copolymer

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Applied Polymer Science
Numeracja Vol. 91, Iss. 6
Data wydania 2004
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 3866-3870
Oznaczenie ilustracji fot., wykr.
Bibliografia (na str.) 3869-3870
Bibliografia (liczba pozycji) 29
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1097-4628
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1002/app.13587
Opis bibliograficzny
Friction and scratch resistance of polyamide 6 modified with ionomeric ethylene/methacrylic acid copolymer / Magdalena Jaklewicz, Antoni Litak, Martin Ostoja‐Starzewski // Journal of Applied Polymer ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polyamides, blends, differential scanning calorimetry (DSC), modification, mechanical properties
Abstrakt
Ethylene/methacrylic acid copolymer Surlyn® 9020 (SU) was used to reduce the crystallinity of polyamide 6 (PA6). Differential scanning calorimetry was used to calculate the change in crystallinity of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/