Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46622)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Latała, Zbigniew; Wojnar, Leszek et al.

Wstępne testy kliniczne metody automatycznej detekcji lewej komory serca

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Preliminary clinical tests of the method for automatic detection of the left ventricle (LV)
Seria/Czasopismo Przegląd Lekarski
Numeracja nr 61 wyd. spec
Data wydania 2004
Język polski
Zakres stron 80-82
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Wstępne testy kliniczne metody automatycznej detekcji lewej komory serca / Zbigniew Latała, Leszek Wojnar [i in.] // Prz. Lek. - 2004, nr 61 wyd. spec., s. 80-82, bibliogr. 12 poz.

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/