Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kromka, Magdalena; Milewski, Grzegorz; Szydek, Marcin

Analiza numeryczna MES układu stomatognatycznego żuchwy dla przypadku przeszczepu autogennego stabilizowanego makropłytką

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Numerical FEM analysis of mandibular stomatognathic system for the case of autogenous bone graft stabilized with macroplates
Seria/Czasopismo Przegląd Lekarski
Numeracja nr 61, wyd. spec.
Data wydania 2004
Numer specjalny tak
Język polski
Zakres stron 72-75
Bibliografia (liczba pozycji) 14
ISSN 0860-0422
Opis bibliograficzny Analiza numeryczna MES układu stomatognatycznego żuchwy dla przypadku przeszczepu autogennego stabilizowanego makropłytką / Magdalena Kromka, Grzegorz Milewski, Marcin Szydek // Przegląd Lekarski. – 2004, nr 61, wyd. spec., s. 72-75. – Bibliogr. 14 poz. – ISSN 0860-0422

tematyka
Słowa kluczowe inżynieria medyczna, analiza numeryczna MES, układ stomatognatyczny żuchwy, przeszczep

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/