Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Balcerzak, Wojciech; Kułakowski, Przemysław; Łuszczek, Krzysztof

Wpływ procesu ozonowania na skuteczność działania filtrów węglowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Effect of Ozonation on the Performance of Active Carbon Filter Beds
Seria/Czasopismo Ochrona Środowiska
Numeracja R. 27, Nr 3
Data wydania 2005
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 57-60
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 60
Bibliografia (liczba pozycji) 3
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1230-6169
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Wpływ procesu ozonowania na skuteczność działania filtrów węglowych / Wojciech Balcerzak, Przemysław Kułakowski, Krzysztof Łuszczek // Ochrona Środowiska [Dokument elektroniczny]. – 2005, R. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wody powierzchniowe, oczyszczanie wody, ozonowanie wody, filtracja, filtry węglowe, sorpcja, węgiel aktywny

surface water, water treatment, ozonation, sorption, filtration, active carbon
Abstrakt
W pracy omówiono wyniki badań przeprowadzonych na stacji pilotowej, zlokalizowanej w zakładzie oczyszczania wody "Rudawa", zaopatrującej Kraków w wodę wodociągową. Celem badań było określenie ... więcej

The investigations were carried out at the pilot station of the Water Treatment Plant "Rudawa" supplying tap water to the city of Cracow. The aim of the study was to establish in which part of the treatment ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/