Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22248)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Böhm, Aleksander

Ewolucja architektury krajobrazu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA
Numeracja nr spec.
Data wydania 2005
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 14-16
Oznaczenie ilustracji fot.
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol.
ISSN 1644-745X
Charakter pracy publikacja fachowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny Ewolucja architektury krajobrazu / Aleksander Böhm // Budownictwo, Technologie, Architektura : BTA [Dokument elektroniczny]. – 2005, nr spec., s. 14-16 : fot. – Tryb dostępu: https://www.bta-czasopismo.pl/archiwum/wydanie-20053-2005. – Streszcz. pol. – ISSN 1644-745X

tematyka
Słowa kluczowe kształtowanie krajobrazu, architektura krajobrazu, przestrzeń estetyczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/