Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wybraniec, S.; Mizrahi, Y.

Generation of decarboxylated and dehydrogenated betacyanins in thermally treated purified fruit extract from purple pitaya (Hylocereus Polyrhizus) monitored by LC-ESI-MS

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Agricultural and Food Chemistry
Numeracja Vol. 53
Data wydania 2005
Język angielski
Zakres stron 6704-6712
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Generation of decarboxylated and dehydrogenated betacyanins in thermally treated purified fruit extract from purple pitaya (Hylocereus Polyrhizus) monitored by LC-ESI-MS/MS / S. Wybraniec, Y. Mizrahi // Journal of Agricultural and Food Chemistry. - 2005, Vol. 53, s. 6704-6712

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/