Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46579)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21062)
    Materiały konferencyjne (22986)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łątka, K.; Gurgul, J.; Chajec, W. et al.

[119Sn] Mössbauer studies of the DyAgSn and DyAuSn compounds

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Alloys and Compounds
Numeracja vol. 390
Data wydania 2005
Język angielski
Zakres stron 9-15
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny [119Sn] Mössbauer studies of the DyAgSn and DyAuSn compounds / K. Łątka, J. Gurgul, [et al.], W. Chajec // J. Alloys Comp. - 2005, vol. 390, s. 9-15

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/