Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46621)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22975)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jaglarz, Janusz

Wrażenia barwne - jak je mierzyć?

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Foton : pismo dla nauczycieli i studentów fizyki oraz uczniów
Numeracja nr 89, lato'05
Data wydania 2005
Język polski
ISSN 1234-4729
Uwagi dokument elektroniczny
Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Wrażenia barwne - jak je mierzyć? / Janusz Jaglarz // W: Foton : Pismo dla nauczycieli fizyki oraz ich uczniów [on-linie]. - 2005, nr 89, lato'05 [dostęp: 17 października 2007]. - Dostępny w World Wide Web: http://www.if.uj.edu.pl/Foton/89/index.html

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/