Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Crespo, Teresa; Hajto, Zbigniew

The Valentiner group as Galois group

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Proceedings of the American Mathematical Society
Numeracja no 133
Data wydania 2005
Język angielski
Zakres stron 51-56
Uwagi Abstract, references, and article informationView Article: PDF DVI PostScript
dokumenty elektroniczne
Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny The Valentiner group as Galois group / Teresa Crespo, Zbigniew Hajto // Proc. Amer. Math. Soc. [on-line]. - 2005, no 133, s. 51-56 [dostęp: 29 listopada 2006]. Dostępny w World Wide Web:

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/