Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Klimkiewicz, Roman; Teterycz, Helena; Sikora, Elżbieta; Rakoczy, Jan; Biskupski, Andrzej; Trawczyński, Janusz

Characterization of zirconia-magnesia-yttria materials used as catalysts for esters and alcohols fractions transformations by ketonization

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Polish Journal of Chemical Technology
Numeracja Vol. 7, no 1
Data wydania 2005
Język angielski
Zakres stron 29-31
Bibliografia (liczba pozycji) 17
ISSN 1509-8117
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Characterization of zirconia-magnesia-yttria materials used as catalysts for esters and alcohols fractions transformations by ketonization / Roman Klimkiewicz, Helena Teterycz, Elżbieta Sikora, Jan Rakoczy, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zirconia, magnesia, yttria, Lewis acid centers, bimolecular condensation of primary alcohols, ketones, waste esters, waste alcohols
Abstrakt
In former publications the application of the monophase material Zr(0.89)-Mg(0.10)-Y(0.01)-O as a catalyst of the waste alcohol and ester fractions ketonization was described. In the present work various ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/