Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Twardosz, Robert; Cebulska, Marta

Periodical changes of precipitation and the number of precipitation days in Cracow

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Numeracja Z. 115
Data wydania 2005
Język angielski
Zakres stron 49-56
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 56
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1644-3586
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny Periodical changes of precipitation and the number of precipitation days in Cracow / Robert Twardosz, Marta Cebulska // Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. – 2005, Z. 115, s. 49-56 : rys. – Bibliogr. 9 poz., Abstr. – ISSN 1644-3586

tematyka
Słowa kluczowe statystyka, analiza danych statystycznych, klimatologia, opad atmosferyczny

statistics, statistical data analysis, climatology, precipitation
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny przydatności metody analizy harmonicznej Fouriera do prognozowania opadów atmosferycznych. Dokonano także weryfikacji zgodności wartości opadów uzyskanymi jako interferencja ... więcej

The article presents an attempt at assessing the usefulness of the method of Fourier's harmonic analysis to forecast precipitation. To achieve the purpose use was made of annual precipitation totals and ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/