Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pokladko, Monika; Gondek, Ewa; Sanetra, Jerzy; Danel, Andrzej

A comparison between a donor - acceptor blend layer photovoltaic cell and a double layer photovoltaic cell devices

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Wariant tytułu Porównanie ogniw fotowoltaicznych o architekturach jednowarstwowych i dwuwarstwowych
Seria/Czasopismo Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
Data wydania 2006
Język angielski
Numeracja Vol. 26
Zakres stron 81-86
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISSN 1505-1013
Nazwa konferencji 15th Conference Molecular Crystals 2006
Miejsce konferencji Smardzewice, Polska
Data konferencji 19-23.09.2006
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
A comparison between a donor - acceptor blend layer photovoltaic cell and a double layer photovoltaic cell devices / Monika Pokladko, Ewa Gondek, Jerzy Sanetra, Andrzej Danel // Scientific Bulletin. Physics ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe photovoltaic cell, photovoltaic parameters, full factor, short-circuit current density

ogniwo fotowoltaiczne, parametry fotowoltaniczne, współczynnik wypełnienia, napięcie rozwarcia, gęstość prądu zwarcia
Abstrakt
This work presents a study on photovoltaic devices based on poly(3-decylotiophen) - PDT and several 1H-pirazolo{3,4-b}quinoline derivatives - PAQX. A comparison between a blend layer organic photovoltaic ... więcej

W pracy przedstawiono porównanie fotoogniw o architekturze dwuwarstwowej ITO/D/A/Al, gdzie D jest donorem a A jest akceptorem, i o architekturze jednowarstwowej tzw. mieszaniny ITO/D+A/Al, gdzie warstwę ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/