Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lu, J. F.; Pilawska, M.; Zhang, J. S.; Xing, X.; Liu, Q.; Yue, G. X.

Combustion characteristics of refuse derived fuels in circulating fluidised bed combustor

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of the Energy Institute
Numeracja vol. 79, no 3
Data wydania 2006
Język angielski
Zakres stron 139-144
Bibliografia (liczba pozycji) 14
ISSN 1743-9671
Opis bibliograficzny Combustion characteristics of refuse derived fuels in circulating fluidised bed combustor / J. F. Lu, M. Pilawska, J. S. Zhang, X. Xing, Q. Liu, G. X. Yue // Journal of the Energy Institute. – 2006, vol. 79, no 3, s. 139-144. – Bibliogr. 14 poz. – ISSN 1743-9671

tematyka
Słowa kluczowe CFBC, RDF combustion, combustion efficiency, emission
Abstrakt
Fluidised bed combustion (FBC) is a technology which can use waste materials and low quality fuels along with coal. Mixed with wastes, coal can burn more efficiently. The present study aimed at the co-combustion ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/