Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dulińska, J.

In situ investigations of dynamic response of earth dam to non-uniform kinematic excitation

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Badania in situ odpowiedzi dynamicznej zapory ziemnej na nierównomierne wymuszenie kinematyczne
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 52, Iss. 1
Data wydania 2006
Język angielski
Zakres stron 37-58
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (liczba pozycji) 25
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
In situ investigations of dynamic response of earth dam to non-uniform kinematic excitation / J. Dulińska // Archives of Civil Engineering. – 2006, Vol. 52, Iss. 1, s. 37-58 : il. – Bibliogr. 25 poz. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe badanie dynamiczne, zapora ziemna, odpowiedź dynamiczna, wymuszenie kinematyczne, wymuszenie nierównomierne, propagacja fali, badanie in situ

dynamics of earth dam, in situ dynamic investigation, wave propagation, non-uniform kinematic excitation
Abstrakt
The paper presents results of in situ investigations of an earth dam at Czorsztyn-Niedzica to non-uniform kinematic excitation. The excitation was executed by use of a machine exciting harmonic vibrations ... więcej

Przedstawiono wyniki badań in situ odpowiedzi dynamicznej zapory ziemnej w Czorsztynie- Niedzicy na nierównomierne wymuszenie kinematyczne. Wymuszenie zrealizowano przy użyciu urządzenia wzbudzającego ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/