Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szromba, Andrzej

Energy controlled shunt active power filters

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo COMPEL
Numeracja Vol. 26, Iss. 4, Spec. Iss.
Data wydania 2007
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 1142-1160
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0332-1649
Uwagi Tyt. Spec. Iss.: Selected papers from the 19th Symposium on Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits 2006
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1108/03321640710756465
Opis bibliograficzny
Energy controlled shunt active power filters / Andrzej Szromba // COMPEL : the international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering [Dokument elektroniczny]. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe electric current, electric filters
Abstrakt
Purpose - Shunt active power filters are used to decrease or almost eliminate non-active currents flowing through the supply source. Numerous control methods of active filters have been proposed in many ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/