Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46579)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21062)
    Materiały konferencyjne (22986)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Balcerzak, Wojciech; Rybicki, Stanisław M.; Kaszowski, Jacek

Odwadnianie osadów powstających w procesach oczyszczania wody powierzchniowej na przykładzie wodociągu Raba

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Ochrona Środowiska
Numeracja nr 3
Data wydania 2007
Język polski
Zakres stron 65-68
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Odwadnianie osadów powstających w procesach oczyszczania wody powierzchniowej na przykładzie wodociągu Raba / Wojciech Balcerzak, Stanisław M. Rybicki, Jacek Kaszowski // Ochr. Środ. - 2007, nr 3, s. 65-68

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/