Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Romańczyk, Piotr P.; Guzik, Matylda N.; Włodarczyk, Andrzej J.

Redox activity of bimetallic complexes based on tris(3,5-dimethylpyrazolyl)borato molybdenum(II) and tungsten(II) nitrosyls. Complexes derived from ethane-1,2-diol and the crystal structure of anti-[Mo(NO){HB(3,5-Me2C3HN2)3}(OCH2CH2O)]2 . 4CHCl3

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Polyhedron
Numeracja Vol. 26, Iss. 6
Data wydania 2007
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 1182-1190
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 1190
Bibliografia (liczba pozycji) 33
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0277-5387
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.poly.2006.10.004
Opis bibliograficzny
Redox activity of bimetallic complexes based on tris(3,5-dimethylpyrazolyl)borato molybdenum(II) and tungsten(II) nitrosyls. Complexes derived from ethane-1,2-diol and the crystal structure of anti-[Mo(NO){HB(3,5-Me2C3HN2)3}(OCH2CH2O)]2 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe electrochemical interaction, ethane-1,2-diol, molybdenum and tungsten nitrosyls, tris(pyrazolyl)borate
Abstrakt
The bimetallic complexes [{M(NO)(TpMe2)X}2(OCH2CH2O)] [TpMe2 = HB(3,5-Me2C3HN2)3; M = Mo, X = Cl, Br or I; M = W, X = Cl] have been synthesised and characterised spectroscopically and electrochemically. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/