Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szkoda, Maciej

Koszt cyklu trwałości jako kryterium efektywności modernizacji lokomotyw spalinowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Life cycle cost as a criterion of effectiveness of diesel locomotives modernization
Seria/Czasopismo Journal of Machine Construction and Maintenance
Numeracja nr 2
Data wydania 2007
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 159-169
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 168-169
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1232-9312
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Koszt cyklu trwałości jako kryterium efektywności modernizacji lokomotyw spalinowych / Maciej Szkoda // Problemy Eksploatacji [Dokument elektroniczny]. – 2007, nr 2, s. 159-169 : rys., tab., wykr. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe tabor szynowy, modernizacja, koszt cyklu trwałości, analiza LCC

modernization, rail vehicles, life cycle cost (LCC), LCC analysis
Abstrakt
Referat opracowany został na podstawie analiz i prac badawczych związanych z odnową spalinowych pojazdów trakcyjnych, wykonanych dla czołowych polskich przewoźników kolejowych. Dotyczy zagadnienia ... więcej

The paper is based on analyses and research projects connected with modernization of diesel traction vehicles which were conducted for leading Polish rail carriers. It deals with assessment of technical ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/