Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gręplowska, Zofia; Nachlik, Elżbieta

Zastosowanie analizy DPSIR w planowaniu ochrony przeciwpowodziowej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Application of the DPSIR analysis for the flood protection planning
Seria/Czasopismo Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Numeracja nr 4
Data wydania 2007
Język polski
Zakres stron 67-73
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Zastosowanie analizy DPSIR w planowaniu ochrony przeciwpowodziowej / Zofia Gręplowska, Elżbieta Nachlik // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / PAN. - 2007, nr 4, s. 67-73, bibliogr. s. 73

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/