Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Budriene, S.; Romaskevic, T.; Pielichowski, K.; Pielichowski, J.

Synthesis and characterization of polyurethane microspheres and their application for immobilization of maltogenase

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Polymers for Advanced Technologies
Numeracja vol. 18, nr 1
Data wydania 2007
Język angielski
Zakres stron 67-71
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Synthesis and characterization of polyurethane microspheres and their application for immobilization of maltogenase / S. Budriene, T. Romaskevic, K. Pielichowski, J. Pielichowski // Polymers for Advanced Technologies. - 2007, vol. 18, nr 1, pp. 67-71

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/