Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Święcicki, Mariusz

Zdecentralizowany algorytm selekcji klonalnej w rozwiązywaniu problemów optymalizacji dyskretnej

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Numeracja z. 151
Data wydania 2008
Język polski
Zakres stron 233-242
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Zdecentralizowany algorytm selekcji klonalnej w rozwiązywaniu problemów optymalizacji dyskretnej / Mariusz Święcicki // Zesz. Nauk., Autom. / PŚl. - 2008, z. 151, s. 233-242, bibliogr. 5 poz.

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/