Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (45028)
    Książki (7334)
    Artykuły i czasopisma (20365)
    Materiały konferencyjne (22609)
    Rozprawy doktorskie (1173)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (98)
Inne bazy bibliograficzne (14798)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7666)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bieda, Maciej; Piekarski, Zbigniew

Periodic control of the bar with point mass

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Sterowanie okresowe prętem z masą punktową
Seria/Czasopismo Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch
Numeracja Vol. 27, No. 4
Data wydania 2008
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 131-137
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 137
Oznaczenie streszczenia Summ., Streszcz. pol.
ISSN 1734-8927
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Periodic control of the bar with point mass = Sterowanie okresowe prętem z masą punktową / Maciej Bieda, Zbigniew Piekarski // Mechanics [Dokument elektroniczny]. – 2008, Vol. 27, No. 4, s. 131-137 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe quasi-okresowe sterowanie, drgania podłużne, pręt, masa punktowa

quasi-periodic control, longitudinal vibration, bar, point mass
Abstrakt
The following article discusses the usage of optimization theory with quasi periodic control to form a vibrating bar with point mass that is situated on the bar's axis. The maximum principle was changed ... więcej

W artykule zaprezentowano zastosowanie teorii optymalizacji z quasi-okresowym sterowaniem do kształtowania drgającego podłużnie pręta z masą punktową umieszczoną na jego osi. Do obliczeń wykorzystana ... więcej

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Instytut Fizyki [Z]
Wydział Informatyki i Telekomunikacji [F]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/