Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jamroż, Lech; Raszka, Jerzy

The use of a max-plus algebra in scheduling of cyclic processes

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Zastosowanie max-plus algebry w szeregowaniu procesów cyklicznych
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
Numeracja z. 151
Data wydania 2008
Język angielski
Zakres stron 49-54
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny The use of a max-plus algebra in scheduling of cyclic processes / Lech Jamroż, Jerzy Raszka // Zesz. Nauk., Autom. / PŚl. - 2008, z. 151, s. 49-54, bibliogr. 9 poz.

odnośniki





© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/