Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47523)
    Książki (7498)
    Artykuły i czasopisma (21790)
    Materiały konferencyjne (22587)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Popielarz, R.; Vogt, O.

Effect of coinitiator type on initiation efficiency of two-component photoinitiator systems based on Eosin

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Polymer Science. Part A, Polymer Chemistry
Numeracja Vol. 46, iss. 11
Data wydania 2008
Język angielski
Zakres stron 3519-3532
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Effect of coinitiator type on initiation efficiency of two-component photoinitiator systems based on Eosin / R. Popielarz and O. Vogt // J. Polym. Sci. A Polym. Chem. - 2008, Vol. 46, iss. 11, p. 3519-3532 doi: 10.1002/pola.22688

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/