Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kupiec, Krzysztof; Rakoczy, Jan; Zieliński, Łukasz; Georgiou, Andreas

Adsorption-desorption cycles for the separation of vapour-phase ethanol

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Adsorption Science and Technology
Numeracja vol. 26, nr 3
Data wydania 2008
Język angielski
Zakres stron 209-224
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Adsorption-desorption cycles for the separation of vapour-phase ethanol/water mixtures / Krzysztof Kupiec, Jan Rakoczy, Łukasz Zieliński, Andreas Georgiou // Adsorption Science & Technology. - 2008, vol. 26, nr 3, s. 209-224, bibliogr. s. 224

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/