Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46996)
    Książki (7671)
    Artykuły i czasopisma (21305)
    Materiały konferencyjne (22863)
    Rozprawy doktorskie (1193)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (109)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Moszumański, Ryszard; Tabor, Adam; Okoński, Stanisław

Badanie właściwości materiałów ślizgowych na bazie miedzi i żelaza

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Testing the properties of copper- and iron-based slide materials
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja R. 106, Z. 6, 2-M
Data wydania 2009
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 27-38
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 37-38
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Badanie właściwości materiałów ślizgowych na bazie miedzi i żelaza = Testing the properties of copper- and iron-based slide materials / Ryszard Moszumański, Adam Tabor, Stanisław Okoński // Czasopismo ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe brąz, dokładności, intensywność zużywania, materiał sypki, odlewanie dokładne, prasowanie, struktura fraktograficzna, struktura metalograficzna, właściwości magnetyczne, właściwości ślizgowe, współczynnik tarcia, żelazografit, żeliwo sferoidalne

accuracy, bronze, friction coefficient, ductile iron, fractographic structure, high-accuracy investment casting, iron-graphite, loose material, magnetic properties, metallographic structure, pressing, slide properties, wear rate
Abstrakt
Opracowano alternatywne techniki wytwarzania części zespołów pojazdów samochodowych za pomocą prasowania materiałów sypkich i odlewania dokładnego. Pierścień sprzęgła elektromagnetycznego ... więcej

Alternative techniques of the manufacture of parts of vehicle assemblies by means of loose powder pressing and high-accuracy investment casting were developed. The ring of electromagnetic clutch and the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 4

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/