Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46640)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21081)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mucha, Zbigniew; Mikosz, Jerzy

Racjonalne stosowanie małych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Rational application of small wastewater treatment plants according to sustainability criteria
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Numeracja Z. 2-Ś
Data wydania 2009
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 106, Z. 2
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 91-100
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 100
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6336
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Racjonalne stosowanie małych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju = Rational application of small wastewater treatment plants according to sustainability criteria ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe kryteria zrównoważonego rozwoju, małe oczyszczalnie ścieków

small wastewater treatment plants, sustainability criteria
Abstrakt
Małe oczyszczalnie ścieków stosowane w lokalnych systemach oczyszczania nie mogą być traktowane jako zminiaturyzowane wersje dużych obiektów. Mają one własną specyfikę wynikającą z ilości ... więcej

Small wastewater treatment plants (WWTPs) that are used for local treatment of domestic wastewater can not be perceived as just miniaturized versions of large objects. They are specific in terms of quantity ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 4

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/