Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48660)
    Książki (7423)
    Artykuły i czasopisma (22281)
    Materiały konferencyjne (22445)
    Rozprawy doktorskie (1228)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (138)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łakomy, Katarzyna

Tereny XIX-wiecznej zieleni komponowanej we współczesnej strukturze funkcjonalnej i przestrzennej Katowic

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The 19th century areas of composed verdure in contemporary spatial and functional structure of Katowice
Seria/Czasopismo Nauka Przyroda Technologie
Numeracja T. 3, Z. 1
Data wydania 2009
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-7]
Liczba stron 7
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 6-7
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1897-7820
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Tereny XIX-wiecznej zieleni komponowanej we współczesnej strukturze funkcjonalnej i przestrzennej Katowic / Katarzyna Łakomy // Nauka Przyroda Technologie [Dokument elektroniczny]. – 2009, T. 3, Z. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe miasto przemysłowe, krajobraz kulturowy, zieleń publiczna, architektura krajobrazu

industrial city, cultural landscape, public verdure, landscape architecture
Abstrakt
Postępujące zagęszczenie tkanki miejskiej oraz poszerzanie arterii komunikacyjnych Katowic spowodowało, iż niezwykle wyraźny w XIX wieku system zieleni miasta: parki publiczne, place i skwery połączone ... więcej

Increasing density of the city tissue and widening of the communication artery is a reason why the uniquely explicit in the 19th c. system of city verdure: public parks, squares connected with boulevards ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 4

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/