Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sykta, Izabela

Cityscape scrapers* - kontrowersyjne obiekty architektury współczesnej w krajobrazie miejskim jako elementy ogniskujące rozwój rekreacji i turystyki

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Cityscape scrapers* - controversial objects of contemporary architecture in urban landscape as a focusing factor of recreation and tourism development
Seria/Czasopismo Nauka Przyroda Technologie
Numeracja T. 3, z. 1
Data wydania 2009
Język polski
Uwagi Dokument elektroniczny
Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny
Cityscape scrapers* - kontrowersyjne obiekty architektury współczesnej w krajobrazie miejskim jako elementy ogniskujące rozwój rekreacji i turystyki / Izabela Sykta // Nauka Przyroda Technologie. - ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/