Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48660)
    Książki (7423)
    Artykuły i czasopisma (22281)
    Materiały konferencyjne (22445)
    Rozprawy doktorskie (1228)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (138)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ozimek, Agnieszka; Ozimek, Paweł

Algorytmy przetwarzania obrazu w wyróżnianiu tworzywa kulturowego i przyrodniczego na fotografiach krajobrazowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Image processing algorithms in cultural and naturalsubstance distinction in landscape photographs
Seria/Czasopismo Nauka Przyroda Technologie
Numeracja T. 3, Z. 1
Data wydania 2009
Język polski
Typ nośnika online
Liczba stron 11
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1897-7820
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Algorytmy przetwarzania obrazu w wyróżnianiu tworzywa kulturowego i przyrodniczego na fotografiach krajobrazowych / Agnieszka Ozimek, Paweł Ozimek // Nauka Przyroda Technologie [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe tworzywo przyrodnicze, tworzywo kulturowe, przetwarzanie obrazu, charakterystyka spektralna, kanały koloru, operacje morfologiczne

image processing, hard landscape, soft landscape, spectral characteristics, colour channels, morphological transformations
Abstrakt
Algorytmy przetwarzania obrazu znajdują szerokie zastosowanie w szeregu dziedzin, jednakże dotychczas w niewielkim stopniu były one wykorzystywane w analizie fotografii krajobrazowej. Ten typ podejścia ... więcej

Image processing algorithms are applied to several disciplines; however, they have been used in landscape photographs analyses to a limited extent. This approach can be very use-ful, because it provides ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 4

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/