Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46641)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21081)
    Materiały konferencyjne (22935)
    Rozprawy doktorskie (1192)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ozimek, Paweł; Ozimek, Agnieszka

Badanie chłonności krajobrazowej przy użyciu przestrzennego modelu cyfrowego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Landscape capacity analysis using digital spatial model
Seria/Czasopismo Nauka Przyroda Technologie
Numeracja T. 3, Z. 1
Data wydania 2009
Język polski
Typ nośnika online
Liczba stron 12
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 1897-7820
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Badanie chłonności krajobrazowej przy użyciu przestrzennego modelu cyfrowego / Paweł Ozimek, Agnieszka Ozimek // Nauka Przyroda Technologie [Dokument elektroniczny]. – 2009, T. 3, Z. 1, 12 s. : fot., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe model cyfrowy, chłonność widokowa, wykres widoczności, mapa widoczności

digital model, Visual Absorption Capacity, visibility diagram, visibility map
Abstrakt
Współczesne aplikacje GIS operują modelami danych tak o powierzchni terenu, jak i pokrycia, dzięki czemu wymagany do analiz krajobrazowych model uzyskiwany jest automatycznie, a przy wykorzystaniu ... więcej

Contemporary GIS applications are based on data models of the terrain surface, as well as of the terrain cover. Thanks to this, the model required for landscape analyses is obtained automatically. This ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 4

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/