Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48904)
    Książki (7444)
    Artykuły i czasopisma (22394)
    Materiały konferencyjne (22329)
    Rozprawy doktorskie (1234)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Farbaniec, Łukasz; Mrzygłód, Mirosław

Algorytm analizy numerycznej trwałości zmęczeniowej dla modernizowanych pojazdów szynowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Fatigue life cycle analysis algorithm for modernized railway vehicles
Seria/Czasopismo Journal of Machine Construction and Maintenance
Numeracja nr 1
Data wydania 2009
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 59-65
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 64-65
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 2300-1186
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Algorytm analizy numerycznej trwałości zmęczeniowej dla modernizowanych pojazdów szynowych / Łukasz Farbaniec, Mirosław Mrzygłód // Problemy Eksploatacji [Dokument elektroniczny]. – 2009, nr ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe analiza trwałości zmęczeniowej, modernizacja pojazdów szynowych, bezpieczeństwo pojazdów szynowych

fatigue life cycle analysis, modernization of railway vehicles, safety of railway vehicles
Abstrakt
W artykule przedstawiono propozycje metodyki analizy trwałości zmęczeniowej pojazdów podlegających modernizacji. Zaproponowany algorytm obliczeniowy trwałości zmęczeniowej opiera się na wykorzystaniu ... więcej

In the paper an algorithm of fatigue durability analysis of vehicles subjected modernization was proposed. The proposed computational framework of durability analysis is based on utilization a parametric ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/