Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46634)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21080)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kędra, Mariola

Analiza natury (deterministycznej/losowej) przepływu dobowego w zlewni Raby z wykorzystaniem diagramów rekurencyjnych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Analysis of (deterministic/stochastic) nature of daily stream flow of Raba basin by making use of recurrence plot
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Numeracja z. 2-Ś
Data wydania 2009
Język polski
Zakres stron 41-62
Uwagi BCPK-1528
Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Analiza natury (deterministycznej/losowej) przepływu dobowego w zlewni Raby z wykorzystaniem diagramów rekurencyjnych / Mariola Kędra // Czas. Tech., Środ. / PK. - 2009, z. 2-Ś, s. 41-62, bibliogr. 12 poz.

odnośniki
Link do publikacji przejdź do pełnego tekstu  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/