Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46996)
    Książki (7671)
    Artykuły i czasopisma (21305)
    Materiały konferencyjne (22863)
    Rozprawy doktorskie (1193)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (109)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Izdebska-Mucha, Dorota; Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta

Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na właściwości fizyczne gruntów stosowanych do budowy mineralnych barier uszczelniających składowiska odpadów

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Oil pollution influence on properties of soils used for mineral sealing barriers in landfills
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Numeracja z. 3-Ś
Data wydania 2009
Język polski
Zakres stron 39-54
Uwagi BCPK-1819
Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na właściwości fizyczne gruntów stosowanych do budowy mineralnych barier uszczelniających składowiska odpadów / Dorota Izdebska-Mucha, Elżbieta Korzeniowska-Rejmer // Czas. Tech., Środ. / PK. - 2009, z. 3-Ś, s. 39-54, bibliogr. 19 poz.

odnośniki
Link do publikacji przejdź do pełnego tekstu  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/