Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Izdebska-Mucha, Dorota; Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta

Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na właściwości fizyczne gruntów stosowanych do budowy mineralnych barier uszczelniających składowiska odpadów

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Oil pollution influence on properties of soils used for mineral sealing barriers in landfills
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko
Numeracja Z. 3-Ś
Data wydania 2009
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 106, Z. 11
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 39-54
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 53-54
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1897-6336
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na właściwości fizyczne gruntów stosowanych do budowy mineralnych barier uszczelniających składowiska odpadów = Oil pollution influence on properties of soils ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe grunty spoiste, mineralne bariery uszczelniające, parametry fizyczne, zanieczyszczenia ropopochodne

cohesive soils, mineral sealing barriers, oil pollution, physical properties
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki wieloletnich badań prowadzonych przez autorki publikacji, dotyczących wpływu zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi na wybrane właściwości fizyczne gruntów spoistych. ... więcej

The paper presents the results of many years' research carried out by the authors, concerning the influence of petroleum pollution on the physical parameters of cohesive soils. The analysis of changes ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 4

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/