Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47530)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Guzowski, Stanisław; Kowalski, Stanisław

Wpływ azotowania na zużycie frettingowe w połączeniu wciskowym

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Influence of nitriding on fretting wear in clamped joint
Seria/Czasopismo Journal of Machine Construction and Maintenance
Numeracja nr 1
Data wydania 2009
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 109-116
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 115
Bibliografia (liczba pozycji) 4
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 2300-1186
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Wpływ azotowania na zużycie frettingowe w połączeniu wciskowym / Stanisław Guzowski, Stanisław Kowalski // Problemy Eksploatacji [Dokument elektroniczny]. – 2009, nr 1, s. 109-116 : fot., schem., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fretting, połączenie wtłaczane, zestaw kołowy, azotowanie

fretting wear, clamped joint, wheel set, nitriding
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu azotowania powierzchni wałka na rozwój zużycia frettingowego w połączeniu wciskowym. Badania zostały przeprowadzone na modelu połączenia koło-oś ... więcej

The paper presents the results of research into the influence of a shaft surface nitriding process on the development of clamped joint fretting wear. Research was conducted on a model of a wheel-axle clamped ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/