Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47530)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Polak, Adam; Oleksowicz, Selim

Modeling of the friction pocess in a frictional pair of vehicle disc brake using phase space

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Modelowanie procesu tarcia w hamulcach tarczowych pojazdów za pomocą przestrzeni fazowej
Seria/Czasopismo Journal of Machine Construction and Maintenance
Numeracja nr 2
Data wydania 2009
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 7-17
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 16-17
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Summ., Streszcz.
ISSN 2300-1186
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Modeling of the friction pocess in a frictional pair of vehicle disc brake using phase space / Adam Polak, Selim Oleksowicz // Problemy Eksploatacji [Dokument elektroniczny]. – 2009, nr 2, s. 7-17 : ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe modelling, friction, phase space, Lyapunov exponent

modelowanie, tarcie, przestrzeń fazowa, wykładnik Lapunowa
Abstrakt
The paper presents the possibility of applying selected topological tools in the process of the modeling, diagnosing, and monitoring of a friction pair. The paper includes a presentation of the parameters ... więcej

Artykuł przedstawia możliwość zastosowania wybranych narzędzi topologii matematycznej w procesie modelowania, diagnostyki oraz monitoringu pary ciernej. Przedstawienie parametrów opisujących stan ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/