Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gondek, E.; Danel, A.; Nizioł, J.; Armatys, P.; Kityk, I. V.; Szlachcic, P.; Karelus, M.; Uchacz, T.; Chwast, J.; Lakshminarayana, G.

Some spirobiindane based 1H-pyrazolo [3,4-b] quinoline chromophore as novel chromophore for light-emitting diodes

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Luminescence
Numeracja Vol. 130, Iss. 11
Data wydania 2010
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 2093-2099
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 2099
Bibliografia (liczba pozycji) 30
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1872-7883
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.jlumin.2010.05.033
Opis bibliograficzny
Some spirobiindane based 1H-pyrazolo [3,4-b] quinoline chromophore as novel chromophore for light-emitting diodes / E. Gondek, A. Danel, J. NizioŁ, P. Armatys, I. V. Kityk, P. Szlachcic, M. Karelus, T. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe 1H-pyrazolo [3,4-b] quinolines, electroluminescence, OLED, spiro-compounds
Abstrakt
An influence of phenoxy groups for the luminescent and electroluminescent properties of spiro-compounds with pyrazolo [3,4-b] guillotine structure (fluorophore) chromophore has been studied. All the compounds ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/