Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Czado, Bartłomiej ; Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta; Pietras, Jan S.

Analiza zmian nośności podłoża budowlanego w wyniku jego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi na przykładzie gruntów piaszczystych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu An analysis of subsoil bearing resistance changes caused by oil contamination in example of sandy soils
Seria/Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Numeracja R. 34, z. 2
Data wydania 2010
Język polski
Zakres stron 165-171
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny
Analiza zmian nośności podłoża budowlanego w wyniku jego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi na przykładzie gruntów piaszczystych / Bartłomiej Czado, Elżbieta Korzeniowska-Rejmer, Jan ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/