Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47393)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21723)
    Materiały konferencyjne (22652)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (115)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ryś, Jan; Romanowicz, Paweł

Analiza nośności walcowego połączenia wciskowego koła zębatego o zębach skośnych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Analysis of capacity of cylindrical interference fit of gear wheel with helical teeth
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Mechanics = Czasopismo Techniczne. Mechanika
Numeracja Z. 1-M
Data wydania 2010
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 107, Z. 7
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 131-141
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 141
Bibliografia (liczba pozycji) 4
Oznaczenie streszczenia Streszcz, Abstr.
ISSN 1897-6328
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Analiza nośności walcowego połączenia wciskowego koła zębatego o zębach skośnych = Analysis of capacity of cylindrical interference fit of gear wheel with helical teeth / Jan Ryś, Paweł Romanowicz ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe koła zębate o zębach skośnych, metoda elementów skończonych, połączenia odkształceniowe

finite element method, gears with helical teeth, interference fits
Abstrakt
Celem niniejszej pracy było określenie krytycznej wartości obciążenia przenoszonego przez połączenie odkształceniowe koła zębatego o zębach skośnych z wałem. Badano również rozwój strefy ... więcej

The aim of the paper was to determine the critical load value transferred by interference fit between shaft and gear wheel with helical teeth. Also, the development of the sliding area caused by irregular ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 6

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/