Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46622)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dyakonov, V.; Ślawska-Waniewska, A.; Bazela, W.

Magnetic, resonance and transport properties of nanopowder ofnanopowder of La[0.7]Sr[0.3]MnO[3] manganites

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Magnetism and Magnetic Materials
Numeracja Vol. 332
Data wydania 2010
Język angielski
Zakres stron 3072-3079
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Magnetic, resonance and transport properties of nanopowder ofnanopowder of La[0.7]Sr[0.3]MnO[3] manganites / V. Dyakonov, A. Ślawska-Waniewska, W. Bazela // J. Magn. Magn. Mater. - 2010, Vol. 332, pp. 3072-3079. – Bibliogr. 30 poz., Abstr. – DOI: 10.1016/j.jmmm.2010.05.032

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/